Jäsenmaksut vuodelle 2018

Jäsenmaksu 30€ Liittymismaksu 10€
Eräpävä: 28.2.2018 Viitenumero 10003
Pankkiyhteystiedot:
IBAN FI39 5358 0620 2785 53 BIC OKOYFIHH

Syyskokous

Mondioringyhdistys ry:n syyskokous Aika: 11.11.2017 klo 12.00 Paikka: Längelmäki, Kana-Areena

ASIALISTA:

 • 1. Kokouksen avaus.
 • 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa.
 • 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 • 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
 • 5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus seuraavalle kalenterivuodelle.
 • 6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja sekä varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle.
 • 7. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat.
 • 8. Käsitellään hallituksen syyskokoukselle tekemät esitykset ja aloitteet.
 • 8.1. Suomen kennelliiton ja Suomen Palveluskoiraliiton jäsenyyksien hakeminen.
 • 8.2. Mahdolliset sponsorit vuodelle 2018.
 • 9. Käsitellään jäsenten tekemät esitykset ja aloitteet.
 • 10. Päätetään ilmoitustavasta jäsenistölle.
 • 11. Käsitellään kokouksen hyväksymät muut asiat ottaen huomioon yhdistyslain 24 pykälän määräykset.
 • 12. Kokouksen päätös.
Yhdistys tarjoaa jäsenilleen Kana-Areenan hallin omatoimitreenaamiseen koko päivän ajaksi.

Yhdistyksen tarkoitus

Mondioring on FCI:n hyväksymä kansainvälinen suojelukoemuoto IPO:n ohella. Se kehitettiin 1980-luvun puolivälissä ottamalla piirteitä seuraavista lajeista: Belgian ring, Ranskan ring, KNPV, Campagne sekä saksalainen/sveitsiläinen suojelukoe.

Suomen mondioringyhdistyksen tarkoituksena on edistää Mondioring-lajin harrastusta Suomessa ja tarjota Mondioring-koulutuksesta ja lajissa kilpailemisesta kiinnostuneille jäsenilleen puitteet harjoitella ja edetä aina kansainväliselle mestaruustasolle asti sekä tehdä käyttö- ja palveluskoiratyötä tunnetuksi ja työskennellä hyvän koirakurin aikaansaamiseksi.

Etsitkö omaa treeniryhmää?

Ota yhteyttä maalimiehiin

Looking for a place to train?

Ask from decoys

Koulutuksessa huomioitavaa

Mondioring-koiran kouluttamiseen vaaditaan osaava maalimies ja suojelulisenssin omistava koiranohjaaja sekä ennen kaikkea ominaisuuksiltaan suojelulajiin soveltuva palveluskoirarotuinen koira. Suomen Palveluskoiraliitto järjestää maalimieskoulutuksia sekä hyväksyy koiranohjaajien anomat suojelulisenssit. Mondioring-koulutuksen tulee olla vastuullista sekä pitkäjänteistä toimintaa. Koulutuksen lähtökohtana on koiran ja ohjaajan hyvä yhteistyö. Mondioring-koulutus on Suomen Kennelliiton sekä Suomen Palveluskoiraliiton alaista toimintaa. Mondioring-maalimiehet SPKL:n sivuilla.

Facebook logo

Transport
Anisette de Vulcain